Αγγλικά

Τμήματα για αρχάριους,  μαθητές,  φοιτητές,  ενήλικες


Δεκάδες επιτυχημένοι υποψήφιοι στις εξετάσεις TOEIC, IELTS, Lower, Advanced, Proficiency αποφοιτούν κάθε χρόνο από εμάς.
Τμήματα για Αρχάριους Μαθητές (Beginners) ηλικίας από 7 έως 8 ετών.
Τμήματα juniors 3 ώρες την εβδομάδα από 21/09-21/05.
Τμήματα για Μαθητές επιπέδου Elementary ηλικίας από 8 έως 12 ετών 4 ώρες την εβδομάδα από 21/09-21/05.
Τμήματα για intermediate levels και προετοιμασία για FCE, ECCE, των Cambridge,Michigan Universities 5 ώρες την εβδομάδα από 21/09-21/05.
Ειδικά για τα πτυχιακά τμήματα γίνεται extra διδασκαλία αν οι ανάγκες των μαθητών μας το απαιτούν.
Τμήματα advanced ,Proficiency των Cambridge και Michigan Universities με ώρες και χρόνο διδασκαλίας ανάλογα με τον αριθμό μαθητών της τάξης και τις ειδικές συμφωνίες.(Minimum 3 ώρες εβδομαδιαίως για τριμελή τμήματα).
Δεχόμαστε μαθητές που θέλουν να δώσουν εξετάσεις για άλλα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία.

Κατατακτήρια Tests -  άμεση ένταξη στο κατάλληλο επίπεδο,
Ακόμη το σκέφτεστε?

Pre-Junior

Στο επίπεδο της Pre-Junior τα παιδιά εχουν την πρώτη τους επαφή με την αγγλική γλώσσα και με τον τρόπο αυτό αποκτούν ένα σημαντικό εφόδιο για την εκπαιδευτική τους πορεία. Μαθαίνουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο να μιλούν την ξένη γλώσσα και εξοικειώνονται με εκφράσεις μέσα από το παιχνίδι στην τάξη. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα 2 φορές την εβδομάδα και η διάρκεια του καθενός είναι 45 λεπτά . Η φοίτηση είναι 8μηνη.

A’ Junior

Το επίπεδο της τάξης αυτής αφορά σε παιδιά της β’ ή της γ΄τάξης  του δημοτικού σχολείου και αποτελεί συνέχεια  της          Pre-Junior .Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σε μεγαλύτερο βάθος την εκμάθηση των αγγλικών και με ομαλό τρόπο να διεισδύσουν στη βασική δομή και οργάνωση της γλώσσας Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  2 φορές την εβδομάδα και η διάρκεια του   καθενός είναι 1 ώρα και 15 λεπτά  (συνολικά 3 ώρες/εβδομάδα ). Η φοίτηση είναι 8μηνη .

 B’ Junior
Η τάξη αυτή καθώς και η A’ Junior αποτελούν τις 2 προκαταρκτικές τάξεις για  τις βάσεις που θα πραγματοποιήσουν την ουσιαστική εκμάθηση και γνώση των αγγλικών, αφορά σε μαθητές που φοιτούν στην γ’ ή στην δ’ τάξη του δημοτικού . 
Η διαίρεση των επιπέδων των τάξεων έχει γίνει από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς ,τόσο Έλληνες όσο και Άγγλους και Αμερικάνους που μετρούν πολλά χρόνια στο διδακτικό χώρο . Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 φορές της εβδομάδα με διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά το καθένα (3 ώρες/εβδομάδα). Η φοίτηση είναι 8μηνη.  

Α’ Senior

Η τάξη αυτή αφορά σε μαθητές που φοιτούν στη   δ’ και ε’ δημοτικού ,καθώς  το επίπεδο της προϋποθέτει  τη γνώση της δομής και της οργάνωσης της αγγλικής γλώσσας δε συστήνεται σε παιδιά που φοιτούν στην γ’ δημοτικού ,διότι καλύπτει τις δύο προκαταρκτικές τάξεις στο χρονικό διάστημα μίας χρονιάς και δυσκολεύει ένα μικρότερο μαθητή. Παράλληλα στο επίπεδο αυτό συμπληρώνονται οι γνώσεις με επιπρόσθετο καινούργιο λεξιλόγιο 500 περίπου λέξεων και καινούργιες γραμματικές γνώσεις..

B’ Senior

Η εισαγωγή και συνέχεια  φοίτησης στην τάξη αυτή σημαίνει και προϋποθέτει  τις βάσεις για τη σωστή εκμάθηση της γραμματικής και σύνταξης της αγγλικής γλώσσας .O μαθητής είναι ήδη γνώστης ικανοποιητικού ποσοστού του λεξιλογίου (περίπου 1500-1700 λέξεις ) και της λειτουργίας των αγγλικών και έχει αντιληφτεί τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και χρησιμοποιείται η γλώσσα . Αφορά σε μαθητές της δ’ ή ε’ δημοτικού .Το καινούργιο λεξιλόγιο είναι περίπου 500-600 λέξεις και φθάνουμε στο επίπεδο των 2.000-2.300 λέξεων πριν την εισαγωγή μας στο επόμενο επίπεδο γνώσεων.

C’ Elementary

H τάξη αυτή είναι η τελευταία της βασικής εκπαίδευσης. Στη τάξη αυτή τελειώνουμε τη βασική γραμματική της Αγγλικής Γλώσσας και προσθέτουμε καινούργιο λεξιλόγιο  (περίπου 600-700 λέξεις). Αφορά σε μαθητές που φοιτούν στην Ε’ ή ΣΤ’ δημοτικού .

D’ Intermediate

Το επίπεδο της τάξης αυτής αφορά σε μαθητές της ΣΤ’ δημοτικού ή της Α’ γυμνασίου . Είναι η τάξη των επαναλήψεων ,η τάξη που καλύπτει τυχόν κενά των προηγουμένων ετών στη γραμματική, στο λεξιλόγιο, με επιπρόσθετες γνώσεις και κάλυψη συμπληρωματικού λεξιλογίου 700-800 καινούργιων λέξεων και εκφράσεων. Το λεξιλόγιο φθάνει τις 2.700-3.000 λέξεις.

E’ After - Intermediate

Η τάξη του Prelower  είναι η τάξη προετοιμασίας για τις εξετάσεις του E.C.C.E και του F.C.E .Αφορά  μαθητές που φοιτούν στην A’ ή  B’  γυμνασίου Το θέμα που τίθεται σ΄αυτό το επίπεδο είναι πότε θα δώσει ο μαθητής εξετάσεις για το FCE τουCambridge ή το ECCE του Michigan.

Οι γνώμες διίστανται και έχουν σχέση με την ποιότητα των γνώσεων που θέλει κάποιος να έχει το πτυχίο του.

Σ΄αυτό το επίπεδο ο μέσος μαθητής μπορεί να μάθει και να εμπεδώσει περίπου 1.000 -1.200 λέξεις. Φθάνει επομένως σ’ ένα σύνολο 4.000 -4,200 λέξεων. Θεωρώντας αυτονόητο ότι έχει την γνώση της γραμματικής και του συντακτικού για το συγκεκριμένο επίπεδο ,την ικανότητα του Thinking in English στο προφορικό και γραπτό λόγο, Ναι μπορεί να δώσει εξετάσεις με επιτυχία στο τέλος της περιόδου των 8 μηνών.

FCE & ECCE

Διάρκειας 8 μηνών όπου οι μαθητές συμπληρώνουν λεξιλόγιο 5.000-5,500 λέξεων και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την επιτυχία για την απόκτηση αυτών των πτυχίων αλλά και περισσότερη γνώση.

Όποιος βέβαια επιθυμεί να δώσει εξετάσεις τελειώνοντας το Prelower Level είναι ελεύθερος να το κάνει και με επιπρόσθετη δωρεάν δική μας βοήθεια.

Τα μαθήματα και στα δύο τελευταία επίπεδα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα και το καθένα διαρκεί  1 ώρα και 30 λεπτά ( 5 ώρες / εβδομάδα ) .

C.P.E. & E.C.P.E.

H δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECPE έχουν ως εξής:

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2  φορές την εβδομάδα και η διάρκεια του καθενός είναι 1 ώρα και 40 λεπτά 
(4 ώρες/εβδομάδα )και  η φοίτηση 8μηνη. Υπάρχουν και τμήματα που τα μαθήματα πραγματοποιούνται 3 φορές την εβδομάδα με αντίστοιχη κατανομή των 4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως .
Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι επίσης 1 ώρα και 40 λεπτά (4 ώρες/εβδομάδα ) το καθένα . Η φοίτηση και στην τάξη αυτή είναι 8μηνη .Υπάρχουν και τμήματα που τα μαθήματα πραγματοποιούντα 3 φορές την εβδομάδα με αντίστοιχη κατανομή των 4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως .
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και στο επίπεδο αυτό 2 φορές την εβδομάδα ,η διάρκεια αυτών είναι επίσης  1 ώρα και 40 λεπτά (4 ώρες/εβδομάδα ) και η φοίτηση τους 8μηνη .
Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι επίσης 1 ώρα και 40 λεπτά (4 ώρες/εβδομάδα ) το καθένα . Η φοίτηση και στην τάξη αυτή είναι 8μηνη .Υπάρχουν και τμήματα που τα μαθήματα πραγματοποιούνται 3 φορές την εβδομάδα με αντίστοιχη κατανομή των 5 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως .
Οι διαχρονικές εξετάσεις όμως του Cambridge Και του Michigan μας έχουν δείξει ότι απαιτούν ένα λεξιλόγιο από 4.000 -5.500 λέξεις. Και εδώ ακριβώς είναι το θέμα όπου εμείς ακολουθώντας την εμπειρία  50 και πλέον ετών και γνωρίζοντας ότι οι γνώσεις της όποιας γλώσσας είναι ατελείωτες συνεχίζουμε μ’ ένα ακόμη επίπεδο.
 
Επίσης σ΄αυτό το τελευταίο επίπεδο, από τον Ιανουάριο γίνονται κάθε Σάββατο extra μαθήματα αν οι ανάγκες το απαιτούν μέχρι το τέλος των εξετάσεων .

Ενότητα

Χρόνος

Περιγραφή

# ερωτήσεων

Έκθεση (Writing)

30 λεπτά

Μία έκθεση βασισμένη σε ένα από τα δύο θέματα.

1 θέμα


Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

35-40 λεπτά

Μέρος I

Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από τρεις επιλογές.

50

Μέρος II

Μία ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις ερωτήσεις.

Μέρος III

Τρεις ηχογραφημένες ομιλίες ακολουθούμενες από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης.


Grammar,
Cloze,
Vocabulary,
Reading

75 λεπτά

Γραμματική

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

40

Cloze

Μετά την ανάγνωση ενός κειμένου από το οποίο έχουν αφαιρεθεί λέξεις, οι υποψήφιοι επιλέγουν μία από τις συνολικά τέσσερις λέξεις.

20

Λεξιλόγιο

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι σωστή.

40

Κατανόηση κειμένων

4 κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης.

20

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

25 - 35 λεπτά

Συνομιλία 2 υποψηφίων μεταξύ τους υπό την καθοδήγηση 2 εξεταστών.

 

 

Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening, και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται είτε την ημέρα των εξετάσεων είτε σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.
 
Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές Αγγλικής, αντιπροσωπευτικές της προετοιμασίας και του τρόπου εξάσκησής τους μέσα στην τάξη. Οι ασκήσεις είναι παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι μαθητές στα βιβλία που χρησιμοποιούν στην τάξη και σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο διδακτικό υλικό της Αγγλικής γλώσσας.
 
Στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) δεν χρησιμοποιούνται ποτέ τοπικές ή άλλες διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μονολόγους ή διαλόγους από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών μας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η διδακτική ώρα είναι 50 λεπτά της ώρας και όχι 60. Η διαφορά των 10’ είναι το διάλειμμα του καθηγητού ή της καθηγήτριας.

Παραβίαση του όρου αυτού είναι αντίθετη προς την εργατική νομοθεσία και ως εκ τούτου συνιστά εργατική παρανομία.