Βεβαιώσεις & Πτυχία Γαλλικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΣΟΡΒΟΝΝΗ - ΠΑΡΙΣΙ IV
Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του ως άνω Πανεπιστημίου, λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα από το 1959 και προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις στη Γαλλική γλώσσα, Γαλλική λογοτεχνία και Γαλλικόπολιτισμό. Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι IV) έχει το δικαίωμα από το 1961 να εκδίδει πέντε διπλώματα υπογεγραμμένα από τον Πρύτανη των Πανεπιστημίων των Παρισίων, τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής-Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξετάσεων του εν λόγω Πανεπιστημίου. 


ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ 


1. PARIS – SORBONNE B1  (Είναι ισότιμο με το DELF B1).
 
2. PARIS – SORBONNE B2  (Είναι ισότιμο με το DELF B2) .
Mε την απόκτηση του PARIS-SORBONNE B2 ,ο κάτοχος του έχει πρόσβαση
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (PARIS 4),έπειτα από συνέντευξη.
 
3. PARIS – SORBONNE C1 (Είναι ισότιμο με το DALF C1).
 

4. PARIS – SORBONNE C2   Είναι ισότιμο με το DALF C2).   

  Πηγή: www.ifa.gr