Γερμανικά

Τμήματα για Παιδιά, Εφήβους
 
Προετοιμασία για εξετάσεις των πτυχίων του 
GOETHE INSTITUT ATHEN
 
 
Τμήματα για παιδιά
Διάρκεια 30 εβδομάδων από 3 ώρες εβδομαδιαίως
Βαθμίδες που προσφέρονται A1.1, A1.2, A2, B1
 
Τμήματα για εφήβους
Διάρκειας 30 εβδομάδων από 3,5 έως 5 ώρες εβδομαδιαίως
Βαθμίδες που προσφέρονται B1, Β2.1, Β2.2, Γ1
Στα τμήματα αυτά οι υποψήφιοι προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των πτυχίων του
 
GOETHE INSTITUT ATHEN
 
Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut αναγνωρίζονται διεθνώς και έχουν υψηλό κύρος. 
Επιτρέπουν μεταξύ άλλων την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας.
 
Ακόμη το σκέφτεστε?
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών μας. 

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 αποδεικνύεται ότι μπορείς να συνεννοηθείς στα γερμανικά με πολύ απλό τρόπο. Μπορείς για παράδειγμα να κατανοείς σε καθημερινές περιστάσεις απλές ερωτήσεις, να γράφεις σύντομα προσωπικά μηνύματα, να παρουσιάζεις τον εαυτό σου στα πλαίσια μιας συζήτησης και να απαντάς σε ερωτήσεις σχετικά με σένα. 
Για την εξέταση απαιτούνται πολύ απλές γνώσεις γερμανικών.

Αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Goethe-Zertifikats A2: Fit in Deutsch 2

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikats A2: Fit in Deutsch 2 αποδεικνύεται ότι μπορείς να συνεννοηθείς στα γερμανικά με απλό τρόπο. Μπορείς για παράδειγμα να κατανοείς σε καθημερινές περιστάσεις απλές ερωτήσεις, ειδήσεις, μηνύματα στο τηλέφωνο,να αντλείς τις σημαντικότερες πληροφορίες από γραπτά σύντομα μηνύματα, αγγελίες, περιγραφές, να κάνεις συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας.

Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο (Α2) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche & Zertifikat Deutsch (ZD)

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche & Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύεται ότι είσαι σε θέση να χειριστείς χωρίς πρόβλημα βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και να ανταπεξέλθεις λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Μπορείς για παράδειγμα να κατανοείς σε καθημερινές περιστάσεις ακόμη και τις λεπτομέρειες σημαντικών πληροφοριών από συνομιλίες, να καταλαβαίνεις ακριβώς τις σημαντικές πληροφορίες που περιέχονται σε δημοσιογραφικά κείμενα, να κάνεις μια απλή συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα που σ’ ενδιαφέρει προσωπικά, να εκφράζεις σύντομα την άποψή σου.

Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο (Β1) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Goethe-Zertifikat B2

Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Μπορείς για παράδειγμα να κατανοείς τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και να αντλείς απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρείς σημαντικές (π.χ. από ραδιοφωνικές εκπομπές), να παρουσιάζεις προφορικά γενικά θέματα και θέματα που σ’ ενδιαφέρουν ιδιαίτερα  χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο.

Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Goethe-Zertifikat C1

Με το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat C1 μπορείς να χρησιμοποιείς τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σου ζωή. Το Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.

Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Goethe-Zertifikat C2

Με το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat C2 μπορείς να κατανοείς χωρίς κανένα πρόβλημα όλα όσα διαβάζεις και ακούς στα γερμανικά. Προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο, υψηλό γλωσσικό επίπεδο.
Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2) της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.