Δραστηριότητες

Στο κέντρο ξένων γλωσσών "Στρατηγάκης - Χατζής Πέτρος",  Θεωρούμε ότι η ψυχαγωγία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σωστής εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.

Γι’ αυτό το λόγο πάγια πολιτική μας είναι η εφαρμογή συνεχόμενων και διαφορετικών δραστηριοτήτων, πάντα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας χαρακτήρα.