Προσφέρουμε προγράμματα για όλα τα επίπεδα, από αρχάριους μέχρι και το επίπεδο Proficiency, για παιδιά, για εφήβους και ενηλίκους  ιδιαίτερα μαθήματα μόνο στο χώρο μας αλλά και μαθήματα σε επαγγελματικούς χώρους σε ομάδες εργαζομένων σε προγράμματα ΛΑΕΚ για  επιχειρήσεις.

Ο καθένας εργάζεται για όλους και όλοι για έναν. Συνεργασία, αλληλεγγύη, συνεννόηση και κατανόηση μα πάνω απ΄όλα.αγάπη για αυτό που κάνουμε και γι’αυτό που είμαστε, γι’αυτό….και κάθε περίοδο των εξετάσεων οι επιτυχίες μας ξεπερνούν το 95%, γεγονός που μας εξασφάλισε την έγκυρη και χρόνια συνεργασία και εμπιστοσύνη από το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας (I.F.A.).