ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝ/ΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΑΛΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 
MAΙ 2012 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΘΝΙΚΟ &  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ