ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Β2
JUN 2014 ΚΟΡΡΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ PASS
JUN 2013 ΠΛΑΦΑΔΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ PASS
JUN 2012 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ PASS
JUN 2014 ΚΟΡΡΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ PASS
JUN 2013 ΠΛΑΦΑΔΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ PASS
JUN 2012 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ PASS