Βεβαιώσεις & Πτυχία Γαλλικών

AGGLIKA PEIRAIAS, CAMBRIDGE ΠΕΙΡΑΙΑΣ, GALLIKA PEIRAIAS, GERMANIKA PEIRAIAS, MICHIGAN ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
DELF

1. DELF A1.1 Prim

To DELF A1.1 Prim (Primaire) πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.Συνίσταται σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.

2. DELF A2.2 Prim
 
To DELF A2.2 Prim (Primaire) πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.Συνίσταται επίσης σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.

3. DELF A1 

To DELF A1 πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.Συνίσταται σε εφήβους.

4. DELF A2

To DELF A2 πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.Συνίσταται σε εφήβους.

5. DELF B1

To DELF B1 πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

6. DELF B2

To DELF B2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.Το DELF B2 παρέχει το δικαίωμα εγγραφής σε ένα γαλλικό πανεπιστήμιο..Είναι ισότιμο με το πτυχίο SORBONNE B2. DALF
 
1. DΑLF C1
To DΑLF C1 πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

2. DALF C2
To DALF C2 πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ (CIEP) CENTRE INTERNATIONAL D’ ETUDES PEDAGOGIQUES-ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.


Πηγή :www.ifa.gr

Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ.  Γ. Θεοτόκη 16 & Ιάσονος, Πειραιάς