Βεβαιώσεις & Πτυχία Αγγλικών

Michigan University
Το πιστοποιητικό ECCE (Competency) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του Πανεπιστημίου του Michigan το 1992. Το Πανεπιστήμιο του Michigan αξιοποίησε την πολύχρονη πείρα του για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εξετάσεων αυτών.
Οι εξετάσεις ECCE δοκιμάστηκαν με 375 ενήλικες και εφήβους στην Αθήνα τον Μάιο του 1993. Πήραν την τελική τους μορφή μέσα στο 1993 και διεξήχθησαν επίσημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Μάιο του 1994 και παγκοσμίως τον Ιούνιο του 1995.
 
 
2.     Examination for the Certificate of Competency of Proficiency in English (E.C.P.E.)
Το πιστοποιητικό E.C.P.E. (Proficiency) είναι ένα επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο τουMichigan, ένα από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.
 
3.     Test of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L.)
Το T.O.E.F.L. δημιουργήθηκε για φοιτητές ή υποψήφιους φοιτητές που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε κολέγια και πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές.
 
4.     Test of English for International communication (T.O.E.I.C)
Το T.O.E.I.C. απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό τους περιβάλλον.  
 
 
 

1.     Examination for the Certificate of Competency in English (E.C.C.E.) 

Τα πιστοποιητικά Proficiency (C.P.E & E.C.P.E.) και Lower (F.C.E. & E.C.C.E.) των Πανεπιστημίων Cambridge &  Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένά ως αποδεικτικά γλωσσομάθειας από το Ελληνικό κράτος και τον ιδιωτικό τομέα .

Οι κάτοχοι των C.P.E & E.C.P.E. μπορούν να αποκτήσουν την Επάρκεια Αγγλικής Γλωσσομάθειας από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. 


Πηγή:www.hau.gr